การประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา ภาครัฐและเอกชน ในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 7 มกราคม 2562