วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมจากธนาคารออมสิน ประจำปี 2561