นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ3 ร่วมโครงการค่ายบัณฑิตจิตอาสาพัฒนาชุมชนทำดีด้วยหัวใจ