วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และ ทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ประจจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 28 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฏร์ธานี