วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น จัดกิจกรรมวันตรุษจีน ประจำปี 2562