วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว รวม 11 อัตรา (รายละเอียดดูในประกาศรับสมัคร)