June 7, 2021

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ครู)

ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ใบสมัครสอบวอศ ขอนแก่น แบบคำร้องขอสมัครพนักงานราชการ ยอดคนดู : 241
June 4, 2021

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง ทำหน้าที่สอน)

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง ทำหน้าที่สอน) ยอดคนดู : 83
May 28, 2021

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างเพื่อสอนสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก สาขาอาหารและโภชนาการ และสาขาวิชาธุรกิจการบิน ติดต่อขอระเบียบการและยื่นใบสมัครได้ที่ งานบุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคมถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2564

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างเพื่อสอนสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก สาขาอาหารและโภชนาการ และสาขาวิชาธุรกิจการบิน ติดต่อขอระเบียบการและยื่นใบสมัครได้ที่ งานบุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคมถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2564 ยอดคนดู : 175
May 18, 2021

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่ธุรการ งานบุคลากร)

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่ธุรการ งานบุคลากร) ยอดคนดู : 93