November 17, 2020
ข่าวงานบุคลากร

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 1 ตำแหน่ง (ครูสอนสาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ)

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูสอนสาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ  จำนวน 1 อัตรา คุณสมบัติของผู้สมัคร 1) จบการศึกษา ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาคหกรรมศาตร ผ้าและเครื่องแต่งกาย หรือสาขาเทียบเท่าที่เกี่ยวข้องตามศาสตร์สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ 2) เพศ ชาย-หญิง 3) มีสัญชาติไทย 4) อายุ 18 ปี ขึ้นไป ไม่เกิน 60 ปี 5) […]
November 10, 2020
ข่าวงานบุคลากร

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 ตำแหน่ง (นักการภารโรง)

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ด้วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว  จำนวน  2  อัตรา  ตำแหน่ง นักการภารโรง คุณสมบัติของผู้สมัคร  จบการศึกษา การศึกษาภาคบังคับ (มัธยมศึกษาปีที่ 3) ขึ้นไป เพศชาย / หญิง มีสัญชาติไทย อายุ 18 ปี ขึ้นไป ไม่เกิน 60 […]
November 4, 2020
ข่าวงานบุคลากร

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่เบเกอรี่

ประกาศงานส่งเสริมการค้าและประกอบธุรกิจ เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าที่เบอเกอรี่ ด้วยงานส่งเสริมการค้าและประกอบธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว  จำนวน  1  อัตรา Share !! ยอดคนดู : 54
September 21, 2020
ข่าวงานบุคลากร

ประกาศขึ้นบัญชีรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ธุรการ (งานห้องสมุดและวิทยบริการ) และนักการภารโรง

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น เรื่อง ประกาศขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว 2 ตำแหน่ง   ด้วย วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ได้คัดเลือกผู้ได้รับการพิจารณาเข้าคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 2 ตำแหน่ง ได้แก่ เจ้าหน้าที่ธุรการ (งานห้องสมุดและวิทยบริการ) 1 อัตรา และ นักการภารโรง 1 อัตรา ในระหว่างวันที่ 10 – 17 กันยายน […]