August 13, 2020
ข่าวงานบุคลากร

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (นักการภารโรง) 3 ตำแหน่ง

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งนักการภารโรง) จำนวน 3 อัตรา ด้วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว  จำนวน  3  อัตรา  ได้แก่ คุณสมบัติของผู้สมัคร  จบการศึกษา การศึกษาภาคบังคับ (มัธยมศึกษาปีที่ 3) ขึ้นไป เพศชาย / หญิง มีสัญชาติไทย อายุ 18 ปี ขึ้นไป […]
August 4, 2020
ข่าวงานบุคลากร

ประกาศขึ้นบัญชีรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ (งานกิจกรรม)

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น เรื่อง ประกาศขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว 1 ตำแหน่ง   ด้วย วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ได้คัดเลือกผู้ได้รับการพิจารณาเข้าคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ (เพศหญิง) ที่ขึ้นบัญชีไว้ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563  ทำการสอบคัดเลือก ในวันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563 เพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ธุรการ (งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา) แทนเจ้าหน้าที่ที่ลาออกกระทันหัน นั้น  […]
July 31, 2020
ข่าวงานบุคลากร

ประกาศขึ้นบัญชีรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูชาวไทย เพื่อสอนภาษาจีน และ เลขานุการผู้บริหาร

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น เรื่อง ประกาศขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว 2 ตำแหน่ง                ด้วย วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง สอนภาษาจีน (ชาวไทย) จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ (งานบุคลากร) เพื่อปฏิบัติหน้าที่เลขานุการผู้บริหาร […]
July 24, 2020
ข่าวงานบุคลากร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ลูกจ้างชั่วคราว ครูสอนภาษาจีน และเจ้าหน้าที่ธุรการ (เลขานุการผู้บริหาร)

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ด้วย วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง สอนภาษาจีน (ชาวไทย) และตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ (งานบุคลากร) จำนวน 1 อัตรา ในระหว่างวันที่ 16 – 24 กรกฎาคม 2563 นั้น บัดนี้ การรับสมัครได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว […]