August 30, 2021

ประกาศชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพักงานราชการ

ยอดคนดู : 76
August 26, 2021

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ   ยอดคนดู : 65
August 24, 2021

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) พนักงานราชการทั่วไป (ครู) กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ รายละเอียดดังแนบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) พนักงานราชการทั่วไป (ครู) กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ รายละเอียดดังแนบ   ยอดคนดู : 67
August 19, 2021

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ พนักงานราชการทั่วไป (ครู) กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ พนักงานราชการทั่วไป (ครู) กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ยอดคนดู : 98