February 25, 2021
ข่าวงานบุคลากร

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 1 ตำแหน่ง (เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ)

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ด้วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว  จำนวน  1  อัตรา  ได้แก่เจ้าหน้าที่ธุรการ ฝ่ายวิชาการ คุณสมบัติของผู้สมัคร  จบการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือสูงกว่า สาขาบริหารธุรกิจ ทุกสาขา  (ยกเว้นรัฐประศาสนศาสตร์) เพศ ชาย – หญิง มีสัญชาติไทย อายุ 18 ปี […]
January 8, 2021
ข่าวงานบุคลากร

ประกาศขึ้นบัญชีรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (สอนภาษาจีน)

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (ทำหน้าที่สอนภาษาจีน)             ตามที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง หมวดวิชาภาษาต่างประเทศ สาขาสามัญสัมพันธ์ เพื่อสอนวิชาภาษาจีน จำนวน 1 อัตรา ในระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2563 – […]
January 7, 2021
ข่าวงานบุคลากร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (สอนภาษาจีน) ชาวไทย

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ด้วย วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (สอนภาษาจีน) ชาวไทย  จำนวน 1 อัตรา นั้น บัดนี้ การรับสมัครได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว และขอประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติ และเอกสารครบถ้วนที่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบ ดังนี้ นางสาวสิริสุดา  ศรีคราม นายสิทธิชัย       ชื่นบาน […]
December 28, 2020

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่สอนภาษาจีน 1 ตำแหน่ง

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง ชาวไทย เพื่อสอนภาษาจีน ด้วย วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง จำนวน 1 อัตรา ได้แก่ ตำแหน่งครูอัตราจ้าง ชาวไทย เพื่อทำการสอนภาษาจีน จำนวน 1 อัตรา คุณสมบัติของผู้สมัคร 1) จบการศึกษา ระดับปปริญญาตรี ขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง […]