September 13, 2018

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตามที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานแนะแนว จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 16 – 30 สิงหาคม 2561 และทำการสอบคัดเลือกในวันที่ 13 กันยายน 2561 แล้วนั้น บัดนี้ การเลือกสรรของวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว วิทยาลัยฯ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก […]
September 11, 2018

ประกาศวันสอบ ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่แนะแนว

ประกาศวันสอบ ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่แนะแนว วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ขอแจ้งวันสอบผู้สมัคร ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ งานแนะแนว ในวันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2561 เวลา 09.00น. การสอบ มีทั้งสอบสัมภาษณ์ และสอบปฏิบัติ ขอให้มาลงชื่อก่อนเวลาสอบ ณ ห้องบุคลากร อาคาร 2 ประกาศ ณ วันที่ 10 […]
September 5, 2018

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

ตามที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงิน จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 24 – 30 สิงหาคม 2561 และทำการสอบคัดเลือกในวันที่ 31 สิงหาคม 2561 แล้วนั้น บัดนี้ การเลือกสรรของวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว วิทยาลัยฯ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ได้แก่ อันดับที่ 1 นางสาวมุทิตา […]
August 30, 2018

วิทยาลัยฯ ขอเลื่อนการสอบ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่แนะแนว

วิทยาลัยฯ ขอเลื่อนการสอบ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่แนะแนว ออกไป และจะแจ้งวันสอบให้ทราบอีกครั้งที่ เว็บไซต์ของวิทยาลัยฯ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ ประกาศ ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2561 ยอดคนดู : 237