August 30, 2018

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงิน จำนวน 1 อัตรา

ด้วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงิน จำนวน 1 อัตรา หลักฐานการสมัคร 1. สำเนาวุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป สาขาการบัญชี (มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมพื้นฐาน / มีความรู้ในด้านการจัดเก็บเอกสารและข้อมูล) 2. สัญชาติไทย 3. รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป 4. […]
August 24, 2018

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานแนะแนว จำนวน 1 อัตรา

ด้วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานแนะแนว จำนวน 1 อัตรา ขอเลื่อนการรับสมัครออกไป ถึงวันที่ 30 สิงหสคม 2561 หลักฐานการสมัคร 1. สำเนาวุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป ทุกสาขา (มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมพื้นฐาน / มีความรู้ในด้านการจัดเก็บเอกสารและข้อมูล / มีความรู้ด้านกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา หรือเคยกู้ยืม จะพิจารณาเป็นพิเศษ) […]
July 3, 2018

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (ทำหน้าที่สอน)

ด้วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ชาวต่างชาติ) จำนวน 1 อัตรา คุณสมบัติของผู้สมัคร / หลักฐานการสมัคร 1. ปริญญาตรีสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 2. ชาวต่างชาติ (เจ้าของภาษา) 3. รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป 4. สำเนาหนังสือเดินทาง 5. […]
June 8, 2018

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

ยอดคนดู : 303