June 8, 2018

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

ยอดคนดู : 308
June 4, 2018

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 ตำแหน่ง

1. เจ้าหน้าที่งานทะเบียน จำนวน 1 อัตรา วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป สาขาคอมพิวเตอร์ หรือ สาขาบริหารธุรกิจ (ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมพื้นฐานได้) 2. ตำแเจ้าหน้าที่งานส่งเสริมการค้าและประกอบธุรกิจ จำนวน 1 อัตรา วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ (มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมพื้นฐาน / มีความอดทนในการทำงานสูง) […]
May 19, 2018

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (ทำหน้าที่สอน)

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (ทำหน้าที่สอน) ด้วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา 1. ปริญญาตรี หรือปริญญาโท ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2. สัญชาติไทย 3. รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 […]
May 19, 2018

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่งานแนะแนว)

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่งานแนะแนว) ด้วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานแนะแนว จำนวน 1 อัตรา หลักฐานการสมัคร 1. สำเนาวุฒิการศึกษา ปวส. ด้านบริหารธุรกิจ (มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมพื้นฐาน / มีความรู้ในด้านการจัดเก็บเอกสารและข้อมูล / มีความรู้ด้านกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา จะพิจารณาเป็นพิเศษ) 2. สัญชาติไทย 3. […]