December 2, 2020
ข่าวงานบุคลากร

ประกาศขึ้นบัญชีรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (สาขาแฟชั่นและสิ่งทอ)

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น เรื่อง ประกาศขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (สาขาแฟชั่นและสิ่งทอ)   ด้วย วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ได้คัดเลือกผู้ได้รับการพิจารณาเข้าคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 1 อัตรา ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (สาขาแฟชั่นและสิ่งทอ) โดยเปิดรับสมัคร ในระหว่างวันที่ 23 – 27 พฤศจิกายน 2563 และทำการสอบคัดเลือก ในวันพุธที่ 2 ธันวาคม […]
November 27, 2020
ข่าวงานบุคลากร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (แฟขั่นและสิ่งทอ)

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ด้วย วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (สาขาแฟชั่นและสิ่งทอ)  จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่ง นักการภารโรง จำนวน 1 อัตรา ในระหว่างวันที่ 23 – 27  พฤศจิกายน 2563 นั้น บัดนี้ […]
November 17, 2020
ข่าวงานบุคลากร

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 1 ตำแหน่ง (ครูสอนสาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ)

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูสอนสาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ  จำนวน 1 อัตรา คุณสมบัติของผู้สมัคร 1) จบการศึกษา ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาคหกรรมศาตร ผ้าและเครื่องแต่งกาย หรือสาขาเทียบเท่าที่เกี่ยวข้องตามศาสตร์สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ 2) เพศ ชาย-หญิง 3) มีสัญชาติไทย 4) อายุ 18 ปี ขึ้นไป ไม่เกิน 60 ปี 5) […]
November 10, 2020
ข่าวงานบุคลากร

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 ตำแหน่ง (นักการภารโรง)

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ด้วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว  จำนวน  2  อัตรา  ตำแหน่ง นักการภารโรง คุณสมบัติของผู้สมัคร  จบการศึกษา การศึกษาภาคบังคับ (มัธยมศึกษาปีที่ 3) ขึ้นไป เพศชาย / หญิง มีสัญชาติไทย อายุ 18 ปี ขึ้นไป ไม่เกิน 60 […]