June 30, 2021

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ พนักงานราชการทั่วไป (ครู)

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ พนักงานราชการทั่วไป (ครู) ยอดคนดู : 325
June 7, 2021

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ครู)

ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ใบสมัครสอบวอศ ขอนแก่น แบบคำร้องขอสมัครพนักงานราชการ ยอดคนดู : 581
June 4, 2021

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง ทำหน้าที่สอน)

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง ทำหน้าที่สอน) ยอดคนดู : 173
May 28, 2021

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างเพื่อสอนสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก สาขาอาหารและโภชนาการ และสาขาวิชาธุรกิจการบิน ติดต่อขอระเบียบการและยื่นใบสมัครได้ที่ งานบุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคมถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2564

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างเพื่อสอนสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก สาขาอาหารและโภชนาการ และสาขาวิชาธุรกิจการบิน ติดต่อขอระเบียบการและยื่นใบสมัครได้ที่ งานบุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคมถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2564 ยอดคนดู : 439