February 18, 2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องสำนักงานธุรกิจท่องเที่ยว/บริษัททัวร์จำลอง วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยอดคนดู : 255
February 3, 2021

ประกาศประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องสำนักงานธุรกิจท่องเที่ยว/บริษัททัวร์จำลอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาสำนักงานท่องเที่ยว ยอดคนดู : 263
January 26, 2021

ร่างประกาศรับฟังคำวิจารณ์การประกวดราคาจัดซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องสำนักงานธุรกิจท่องเที่ยว/บริษัททัวร์จำลอง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างประกาศประกวดราคาครุภัณฑ์ห้องสำนักงานท่องเที่ยว ยอดคนดู : 299
December 29, 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการบัญชีแบบเว็บเบสเทคโนโลยี

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการบัญชีแบบเว็บเบสเทคโนโลยี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยอดคนดู : 201