ข่าวสารงานพัสดุ

November 17, 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างปรับปรุงลานกีฬาอเนกประสงค์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างปรับปรุงลานกีฬาอเนกประสงค์ ประกาศผู้ชนะการเสนอประกวดราคาฯ ยอดคนดู : 36
November 4, 2020

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงลานกีฬาอเนกประสงค์

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงลานกีฬาอเนกประสงค์ ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงลานกีฬาอเนกประสงค์ ยอดคนดู : 50
April 13, 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยอดคนดู : 304
April 2, 2020

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผล แบบที่ 1 ครั้งที่ 2

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผล แบบที่ 1 ครั้งที่ 2ประกาศประกวดราคาซื้อคอมฯ ครั้งที่ 2 ยอดคนดู : 210