ข่าวสารงานพัสดุ

April 2, 2020

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผล แบบที่ 1 ครั้งที่ 2

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผล แบบที่ 1 ครั้งที่ 2ประกาศประกวดราคาซื้อคอมฯ ครั้งที่ 2 ยอดคนดู : 5
April 1, 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารในองค์กรและชีวิตประจำวัน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารในองค์กรและชีวิตประจำวันประกาศผู้ชนะการเสนอราคาห้องภาษา ยอดคนดู : 4
April 1, 2020

ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ แบบที่ 1

ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ แบบที่ 1ประกาศยกเลิก ซื้อคอมฯ ยอดคนดู : 6
March 27, 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์ปฏิบัติการค้าปลีกและการตลาด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์ปฏิบัติการค้าปลีกและการตลาด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยอดคนดู : 16