ข่าวกิจกรรมวันพระอาชีวะฟังธรรม

June 24, 2021

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น จัดกิจกรรม “วันพระ อาชีวะฟังธรรม “

วันพฤหัสบดี ที่ 24 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2564 เป็นวันพระขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น นำโดยดร.กรรณิกา ยอดสง่า ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่และนักเรียนนักศึกษา ได้จัดกิจกรรม “วันพระ อาชีวะฟังธรรม “โดยได้นิมนต์ พระครูสุเมธ ธรรมสาร วัดมรรคสำราญ ต.ศิลา […]
June 17, 2021

ผู้อำนวยการดร.กรรณิการ์ ยอดสง่า พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่และนักเรียนนักศึกษาได้จัดกิจกรรมวันพระอาชีวะฟังธรรม

  วันพฤหัสบดี ที่ 17 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2564 เป็นวันพระขึ้น 8 ค่ำ เดือน 8 วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น นำโดยดร.กรรณิกา ยอดสง่า ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่และนักเรียนนักศึกษา ได้จัดกิจกรรม “วันพระอาชีวะฟังธรรม “โดยได้นิมนต์ ผศ.ดร.พระมหาศุภชัย สุภกิจโจ วัดมรรคสำราญ ต.ศิลา […]
February 12, 2019

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น จัดกิจกรรม วันพระอาชีวะฟังธรรม

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น จัดกิจกรรม วันพระอาชีวะฟังธรรม โดยท่าน พระมหารังสรรค์ ธัมมรโส รองเจ้าอาวาสวัดโพธิ์ บ้านโนนทัน ยอดคนดู : 311