ที่อยู่สถานศึกษา

1/1 ถนนหลังเมือง ต.ในเมือง,
อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000


Send us kvc@kvc.ac.th

Call us: 043 236 538