ข่าวประชาสัมพันธ์

May 19, 2018

กิจกรรมเรารักขอนแก่นเช้านี้ วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น

กิจกรรมเรารักขอนแก่นเช้านี้(ที่)วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น. เจ้าภาพประกอบด้วยทีมวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น-กระนวน-บ้านไผ่-พล-ชุมแพ, วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น-น้ำพอง, วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น,วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการหนองสองห้อง,วิทยาลัยสารพัดช่าง จัดแสดงศักยภาพและนวัตกรรมทางการศึกษาที่เป็นจุดเด่น ยอดคนดู : 12
May 19, 2018

งานแสดงกตเวทิตาจิต สำหรับผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2559 วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น

งานแสดงกตเวทิตาจิต สำหรับผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2559 วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ยอดคนดู : 12
May 19, 2018

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นประเมินสถานศึกษาสะอาด

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาความรู้และทักษะการออกแบบเว็บไซต์” 27-28 สิงหาคม 2559 ณ ห้องเรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทาง “สื่อสิ่งพิมพ์และสื่อดิจิทัล” วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ยอดคนดู : 11
May 19, 2018

วิทยาลัยอาชีวศึกษา รณรงค์กิจกรรม 5 ส.

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาความรู้และทักษะการออกแบบเว็บไซต์” 27-28 สิงหาคม 2559 ณ ห้องเรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทาง “สื่อสิ่งพิมพ์และสื่อดิจิทัล” วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ยอดคนดู : 10