ข่าวประชาสัมพันธ์

September 18, 2020
ข่าวงานบุคลากร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ห้องสมุดและวิทยบริการ และนักการภารโรง

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ด้วย วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ (งานห้องสมุดและวิทยบริการ)  จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่ง นักการภารโรง จำนวน 1 อัตรา ในระหว่างวันที่ 10 – 17 กันยายน 2563 นั้น บัดนี้ […]
September 10, 2020
ข่าวงานบุคลากร

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 ตำแหน่ง (เจ้าหน้าที่ห้องสมุด และนักการภารโรง)

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ด้วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว  จำนวน  2  อัตรา  ได้แก่ เจ้าหน้าที่งานห้องสมุดและวิทยบริการ                          จำนวน  1  อัตรา นักการภารโรง  […]
September 4, 2020

มหาวิทยาลัยดิจิทัล มหาวิทยาลัยขอนแก่น บริษัท ซิสโก้ ซีสเต็มส์ ฯ และภาคีเครือข่ายด้านดิจิทัล ลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านดิจิทัล ภายใต้วิสัยทัศน์ท่านผู้บริหารวิทยาลัย

อยากยิ่งใหญ่ ควรคิดใหญ่ ใจใหญ่ กล้าทำเรื่องที่ยิ่งใหญ่ เน้นการให้ และแบ่งปัน มหาวิทยาลัยดิจิทัล มหาวิทยาลัยขอนแก่น บริษัท ซิสโก้ ซีสเต็มส์ ฯ และภาคีเครือข่ายด้านดิจิทัล ลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านดิจิทัล ภายใต้วิสัยทัศน์ท่านผู้บริหารวิทยาลัย ผอ.อนงค์ลักษณ์ พูลสุวรรณ ขับเคลื่อนการพัฒนากำลังคนที่มีคุณภาพด้านดิจิทัล โดย รศ.ดร.รัชพล สันติวรากร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ ผศ.ภาณุพงษ์ วันจันทึก พัฒนาด้าน AI […]
September 4, 2020

คณะศิลปกรรมวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ได้จัดพิธีไหว้ครูช่างสานสัมพันธ์พี่น้องปี’63

วันนี้พฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2563 คณะศิลปกรรมวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ได้จัดพิธีไหว้ครูช่างสานสัมพันธ์พี่น้องปี’63 ตามวิถีใหม่(new normal) โดยมี นางอนงค์ลักษณ์ พูลสุวรรณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น และรองผู้อำนวยการ เข้าร่วมในครั้งนี้ค่ะ ยอดคนดู : 68