ข่าวประชาสัมพันธ์

June 29, 2018

กีฬาระดับอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ “นกเค้าแมวเกมส์”

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น เข้าร่วมการแข่งขัน กีฬาระดับอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ “นกเค้าแมวเกมส์” 25-29 มิถุนายน 2561 ณ สนามกีฬาวิทยาลัยเทคนิค ชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ยอดคนดู : 130
June 29, 2018

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น นางนงเยาว์ กัลยาลักษณ์ ประธานในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 ยอดคนดู : 200
June 29, 2018

ประเมินสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประเมินสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา รอบ 2 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2560 19 มิถุนายน 2560 วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ยอดคนดู : 195
June 29, 2018

Focus Group วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น

Focus Group ในการวิจัยการศึกษาค่าใช้จ่ายรายหัวสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐานประเภทอาชีวศึกษา ระดับ ปวช. ประเภทวิชาคหกรรม และประเภทอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ยอดคนดู : 200