การซ้อมรำบวงสรวง

October 12, 2020

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นซ้อมรำบวงสรวง ขอนแก่น 2563

วัน จันทร์ ที่ 12 ตุลาคม 2563 ได้มีการซ้อมรำบวงสรวง เพื่อเฉลิมฉลองการก่อตั้งเมืองขอนแก่น ครบรอบ 223 ปี ในปี 2563 โดยนางอนงค์ลักษณ์ พูลสุวรรณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษา นำคณะครู บุคลากรและนักเรียน นักศึกษา ซ้อมรำเพื่อให้เกิดความพร้อมเพรียงตามรูปแบบที่ทางจังหวัดกำหนด โดยการรำจริง ก็จะร่วมกับ หน่วยงานต่าง ๆ องค์กรภาครัฐและเอกชน ชุมชนทั้ง […]