การซ้อมรำบวงสรวง เพื่อเฉลิมฉลองการก่อตั้งเมืองขอนแก่น ครบ 223 ปี ในปี 2563

October 15, 2020

การซ้อมรำบวงสรวง เพื่อเฉลิมฉลองการก่อตั้งเมืองขอนแก่น ครบ 223 ปี ในปี 2563

วันที่ 15 ตุลาคม 2563 ได้มีการซ้อมรำบวงสรวง เพื่อเฉลิมฉลองการก่อตั้งเมืองขอนแก่น ครบ 223 ปี ในปี 2563 โดยนางอนงค์ลักษณ์ พูลสุวรรณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษา นำคณะครู บุคลากรและนักเรียน นักศึกษา ซ้อมรำเพื่อให้เกิดความพร้อมเพรียงตามรูปแบบที่ทางจังหวัดกำหนด โดยการรำจริง ก็จะร่วมกับ หน่วยงานต่าง ๆ องค์กรภาครัฐและเอกชน ชุมชนทั้ง 95 ชุมชน […]