กิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตฯ

October 14, 2020

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

คณะผู้บริหารร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563 ยอดคนดู : 110