กิจกรรมจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

October 14, 2020

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ร่วมพิธีกิจกรรมจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นำเหล่าพสกนิกรชาวจังหวัดขอนแก่นร่วมกิจกรรมจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการนี้ นางอนงค์ลักษณ์ พูลสุวรรณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น นำคณะผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวในครั้งนี้ด้วย ณ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ยอดคนดู : 121