โครงการบริการวิชาการด้านสื่อนฤมิต เรื่องการตัดต่อและใส่ effect สำหรับ YouTuber มือใหม่

October 15, 2020

โครงการบริการวิชาการด้านสื่อนฤมิต เรื่องการตัดต่อและใส่ effect สำหรับ YouTuber มือใหม่ ณ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก

วันที่ 15 ตุลาคม 2563 นางอนงค์ลักษณ์ พูลสุวรรณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น เป็นประธานเปิดโครงการบริการวิชาการด้านสื่อนฤมิต เรื่องการตัดต่อและใส่ effect สำหรับ YouTuber มือใหม่ ณ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก คณะศิลปกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น โดยมีนิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นวิทยากรโดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการ คือ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเป็น YouTuber และการผลิตสื่อด้วยโปรแกรมทางด้านคอมพิวเตอร์กราฟิก ยอดคนดู : […]