วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3

ระบบสืบค้นข้อมูลสถานศึกษา

ระบบให้บริการออนไลน์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น

ระบบบริหารสถานศึกษา

ระบบบริหารสถานศึกษา

ตรวจสอบผลการเรียน 
และข้อมูลด้านการศึกษา

ระบบ ศธ.02 ออนไลน์

ระบบ ศธ.02 ออนไลน์

ระบบบริหารงานส่วนกลาง  
อาชีวศึกษาทั่วประเทศ
ห้องเรียนออนไลน์

ห้องเรียนออนไลน์

ห้องเรียนออนไลน์
เข้าเรียนได้ทุกเวลา
ระบบงานพัสดุ

ระบบงานพัสดุ

ระบบบริหารจัดงานงานพัสดุ
วอศ.ขอนแก่น

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว วันที่ 23 พ.ค. 2565

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่ง ครูอัตราจ้าง...

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป (สํานักอํานวยการ) วันที่ 20 พ.ค. 2565

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป...

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่ง ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์ วันที่ 20 พ.ค. 2565

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่ง ครูอัตราจ้าง...

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ วันที่ 13 พ.ค. 2565

ให้ผู้มีรายชื่อ ในลำดับที่ 1 มารายงานตัว เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ในวันอังคาร ที่ 17 พฤษภาคม 2565  เวลา...

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 7 อัตรา วันที่ 12 พ.ค. 2565

ด้วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่ง เจ้าหน้าธุรการ ค่าตอบแทน ๙,๐๐๐ บาท/เดือน...

เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่ง ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ โปรแกรมเมอร์ วันที่ 12 พ.ค. 2565

ด้วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่ง ครูอัตราจ้าง...

ตารางเรียน นักเรียน นักศึกษา ทุกชั้นปี ภาคเรียนที่ 1/2565 วันที่ 12 พ.ค. 2565

ตารางเรียนไฟล์แบบ PDF สำหรับนักเรียน  นักศึกษา  ระดับชั้นปวช. 1 และ  ปวส. 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

การปักเครื่องหมาย เครื่องแบบในเครื่องแต่งกาย ปวช. ปวส. วันที่ 11 พ.ค. 2565

ประกาศจากงานการค้าฯ เรื่องการรับชุดนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาษอนแก่น

ห้องบริการข้อมูล วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น

เพลงประจำวิทยาลัย

เพลงประจำวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น  File MP3 เหมาะสำหรับการฟังและฝึกขับร้อง
เข้าฟังเพลง

อวท. ขอนแก่น

ห้องทำงานคณะกรรมการดำเนินงาน 
อวท. วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น

เข้าเยี่ยมชม อวท.

ห้องแสดงผลงาน

แหล่งรวมผลงานครู  และนักเรียน  บุคลากรทางการศึกษา ผลงานสิ่งประดิษฐ์  ผลงานวิจัย และอื่น ๆ 
เข้าสู่ห้องผลงาน

คลังรูปภาพ

คลังเก็บรูปภาพ วิดีโอ วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น  รวมภาพทุกงานกิจกรรมไว้ที่นี่  
ดาวน์โหลดข้อมูล

กิจกรรมวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น KVC NEWS

โครงการปฐมนิเทศนักเรียนนัก นักศึกษาใหม่ การอบรมคุณธรรมจริยธรรม ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วันที่ 17 พ.ค. 2565 เวลา 09:41

โครงการปฐมนิเทศนักเรียนนัก นักศึกษาใหม่  การอบรมคุณธรรมจริยธรรม ปีการศึกษา ๒๕๖๕  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

โครงการปฐมนิเทศนักเรียนนัก นักศึกษาใหม่ การอบรมคุณธรรมจริยธรรม ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) วันที่ 17 พ.ค. 2565 เวลา 09:30

โครงการปฐมนิเทศนักเรียนนัก นักศึกษาใหม่ การอบรมคุณธรรมจริยธรรม ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)

กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 14 พ.ค. 2565 เวลา 08:43

วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2565  วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา...

การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 "นครขอนแก่นเกมส์" วันที่ 11 พ.ค. 2565 เวลา 22:12

วันอังคาร ที่ 10 พฤษภาคม 2565  วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น นำโดย ดร. กรรณิกา ยอดสง่า  ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น  และคณะผู้บริหาร...

พิธีลงนามบันทึกตกลงความร่วมร่วมมือ "ส่งเสริมพัฒนาวิสาหกิจชุมชนจังหวัดขอนแก่น ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร" วันที่ 25 เม.ย. 2565 เวลา 15:59

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น จัดพิธีลงนามบันทึกตกลงความร่วมร่วมมือ  "ส่งเสริมพัฒนาวิสาหกิจชุมชนจังหวัดขอนแก่น ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร" ระหว่างวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น และศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาสินค้า 0TOP ขอนแก่น

ประชุมหารือการเตรียมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2562 - 2563 วันที่ 19 เม.ย. 2565 เวลา 16:03

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น นำโดย ดร. กรรณิกา ยอดสง่า ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น  ดร. นัยนา...

โครงการพลเมืองดิจิทัลและภัยร้ายในโลกไซเบอร์ วันที่ 31 มี.ค. 2565 เวลา 08:22

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอขอบพระคุณ คณะผู้บริหารที่สนับสนุนงบประมาณ ให้ดำเนินโครงการ...

สถิติ การเข้าใช้งานเว็ปไซต์

35K
จำนวนผู้ใช้งาน
512MB
โหลดเอกสาร
920MB/s
สถิติการใช้ WiFi

การรับสมัคร นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

รับสมัครนักเรียน นักศึกษาระดับ  ปวช.  ปวส. และปริญญาตรี

สมัครเรียนผ่านระบบออนไลน์

คลิกเข้าสู่ลิงค์การรับสมัครเรียนออนไลน์  เลือกหัวข้อสมัครเรียน  จากนั้นทำการเลือกสถานศึกษา และสาขาที่ต้องการเรียน

การมอบตัวและรายงานตัว

นักเรียน นักศึกษา ที่สมัครเข้าเรียนผ่านระบบออนไลน์สามารถจัดส่งเอกสารการมอบตัวผ่านช่องทางออนไลน์  เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของ วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น (คลิกที่นี่)

สถิติการรับมอบตัวรอบโควต้า 2565

ติดตามยอดสถิติการรับมอบตัว เพื่อเป็นนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น  ผ่านระบบออนไลน์

FACEBOOK PAGE

ติดตามข่าวสารแบบ Real Time ของวิทยาลัยได้จาก Facebook Page เลยจ้า..
larana_inc_boutique.gif

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น

  Mission พันธกิจ

  1. ยกระดับคุณภาพผู้เรียนด้านวิชาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ
  2. ขยายโอกาสทางการศึกษา โดยการให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพสู่สังคม
  3. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาลโดยอาศัยเครือข่ายความร่วมมือทุกภาคส่วน
  4. พัฒนางานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ เพื่อพัฒนาวิชาชีพสู่ชุมชนและสังคม
  5. พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรให้มีคุณภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

การติดต่อสื่อสาร

  • ที่อยู่ : เลขที่ 1/1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ถ.หลังเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
  • หมายเลขติดต่อ : 043-236538

นับจำนวนผู้เข้าชมเว็บ

สถิติวันนี้ 293

สถิติเมื่อวานนี้ 1321

สถิติสัปดาห์นี้ 4488

สถิติเดือนนี้ 16214

ยอดเข้าชมทั้งหมด 35873