วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3

ประธานเปิดสัปดาห์การประเมินชิ้นงานโครงการ Project work

ประธานเปิดสัปดาห์การประเมินชิ้นงานโครงการ Project work

ดร.กรรณิกายอดสง่า ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น เป็นประธานเปิดสัปดาห์การประเมินชิ้นงานโครงการ Project work ประชุมแก่นธรรม หอประชุมแก่นเก้า และห้องปฎิบัติการอื่นๆ ภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
ซึ่งเป็นผลจากการบูรณาการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบโครงการ PJBL และการเรียนรู้รูปแบบ Active Learning ทำให้นักเรียน นักศึกษา สามารถศึกษาค้นคว้านำไปสู่นวัตกรรมใหม่ที่เกิดจากทักษะตามวิชาชีพของผู้เรียน โดยในการประเมินนี้ประกอบด้วยคณะกรรมการประจำสาขาวิชาผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญภายนอก เพื่อต่อยอดนวัตกรรมสู่การเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพต่อไป

Date

27 กันยายน 2565

Tags

กันยายน

ลิงค์สาขาวิชา

สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์
สาขาวิชาออกแบบ 
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
สาขาวิชาการโรงแรม
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน
สาขาวิชาค้าปลีก
สาขาวิชาท่องเที่ยวฯ
สาขาวิชาธุรกิจการบิน/บริการภาคพื้น
สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
สาขาการจัดประชุมและนิทรรศการ
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
งานวิจัยและพัฒนาฯ
งานสื่อการเรียนการสอน
งานทะเบียน วอศ.ขอนแก่น
เว็บไซต์เทคโนโลยีบัณฑิต วอศ.ขก.

การติดต่อสื่อสาร

  • ที่อยู่ : เลขที่ 1/1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ถ.หลังเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
  • หมายเลขติดต่อ : 043-236538

นับจำนวนผู้เข้าชมเว็บ

สถิติวันนี้ 576

สถิติเมื่อวานนี้ 1092

สถิติสัปดาห์นี้ 4363

สถิติเดือนนี้ 7588

ยอดเข้าชมทั้งหมด 211060