วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3

ข่าวสาร

สมเด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาขอสถาบันการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 2563 และ2564

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาขอสถาบันการอาชีวศึกษา

สมเด็จพระขนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการอาชีวศึกษา

วันพุธ ที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ สมเด็จพระขนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 

กำหนดการแข่งขันโครงงานวิทยาศาตร์ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

กำหนดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ครั้งที่ 31  ประจำปีพุทธศักราช 2565 ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ผ่านระบบออนไลน์)  ระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคม 2565  ณ หอประชุมแก่นธรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ขอเชิญครูที่ปรึกษาโครงงาน ระดับภาค เข้าร่วมกลุ่มไลน์

ขอเชิญครูที่ปรึกษาโครงงาน  ระดับภาค  เข้าร่วมกลุ่มไลน์  เพื่อรับข้อมูลข่าวสารในการร่วมงาน

การติดต่อสื่อสาร

  • ที่อยู่ : เลขที่ 1/1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ถ.หลังเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
  • หมายเลขติดต่อ : 043-236538

นับจำนวนผู้เข้าชมเว็บ

สถิติวันนี้ 559

สถิติเมื่อวานนี้ 652

สถิติสัปดาห์นี้ 2779

สถิติเดือนนี้ 23979

ยอดเข้าชมทั้งหมด 147518