วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3

ข่าวสาร

แจ้งหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษและเลื่อนสัปดาห์การจัดการเรียนการสอน

แจ้งหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษและเลื่อนสัปดาห์การจัดการเรียนการสอน   ด้วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นได้จัดโครงการศึกษาดูงานของครูและบุคลากรทางการ ศึกษา (ในประเทศ) วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสถานศึกษาระยะ ปี

กำหนดการพิธีไว้ไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น

        ก่อนอื่นมารู้จักความหมายของคำว่า "ครู" กันก่อน "ครู" มีความหมายว่า ผู้สั่งสอนศิษย์ หรือ ผู้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ศิษย์ ซึ่งมีผู้กล่าวว่ามาจากคำว่า ครุ (คะ-รุ) ที่แปลว่า "หนัก" อันหมายถึง ความรับผิดชอบในการอบรมสั่งสอนของครูนั้น

ประกาศแจ้งนโยบายสถานศึกษาปลอดบุหรี่

ประกาศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น เรื่อง นโยบายและมาตรการสถานศึกษาปลอดบุหรี่ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๕

การปักเครื่องหมาย เครื่องแบบในเครื่องแต่งกาย ปวช. ปวส.

ประกาศจากงานการค้าฯ เรื่องการรับชุดนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาษอนแก่น

ลิงค์สาขาวิชา

สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์
สาขาวิชาออกแบบ 
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
สาขาวิชาการโรงแรม
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน
สาขาวิชาค้าปลีก
สาขาวิชาท่องเที่ยวฯ
สาขาวิชาธุรกิจการบิน/บริการภาคพื้น
สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
สาขาการจัดประชุมและนิทรรศการ
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
งานวิจัยและพัฒนาฯ
งานสื่อการเรียนการสอน
งานทะเบียน วอศ.ขอนแก่น
เว็บไซต์เทคโนโลยีบัณฑิต วอศ.ขก.

การติดต่อสื่อสาร

  • ที่อยู่ : เลขที่ 1/1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ถ.หลังเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
  • หมายเลขติดต่อ : 043-236538

นับจำนวนผู้เข้าชมเว็บ

สถิติวันนี้ 1090

สถิติเมื่อวานนี้ 925

สถิติสัปดาห์นี้ 3785

สถิติเดือนนี้ 7010

ยอดเข้าชมทั้งหมด 210482