วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3

ข่าวสาร

เลขที่นั่งสอบและห้องสอบ V-Net ศูนย์สอบวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น

ศูนย์สอบ V-NET วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  แนะนำให้ผู้เข้าสอบ  ตรวจสอบหมายเลขประจำตัวสอบ  และห้องตามเอกสารประเทศนี้  เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าสอบสอบตามวันเวลา  ที่กำหนด

แจ้งประกาศ วัดตัวเพื่อจัดหาชุดนักศึกษา นักศึกษารอบโควต้า ปีการศึกษา 2565

ตามที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ได้รับมอบตัวนักเรียน นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยไม่ต้องสอบคัดเลือก (โควตา) ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๕ แล้วนั้น

รับรางวัลการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน และ อวท. ระดับชาติ วันที่ 20- 23 กุมภาพันธ์ 2565 ณ จังหวัดแพร่ และจังหวัดน่าน

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน และ อวท. ระดับชาติ วันที่ 20- 23 กุมภาพันธ์ 2565 ณ จังหวัดแพร่ และจังหวัดน่าน

โครงการความร่วมมือระบบทวิภาคี ณ ผู้จำหน่ายรถยนต์ฮอนด้า

วันพฤหัสบดี ที่24 กุมภาพันธ์ 2565 บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด

ลิงค์สาขาวิชา

สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์
สาขาวิชาออกแบบ 
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
สาขาวิชาการโรงแรม
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน
สาขาวิชาค้าปลีก
สาขาวิชาท่องเที่ยวฯ
สาขาวิชาธุรกิจการบิน/บริการภาคพื้น
สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
สาขาการจัดประชุมและนิทรรศการ
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
งานวิจัยและพัฒนาฯ
งานสื่อการเรียนการสอน
งานทะเบียน วอศ.ขอนแก่น
เว็บไซต์เทคโนโลยีบัณฑิต วอศ.ขก.

การติดต่อสื่อสาร

  • ที่อยู่ : เลขที่ 1/1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ถ.หลังเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
  • หมายเลขติดต่อ : 043-236538

นับจำนวนผู้เข้าชมเว็บ

สถิติวันนี้ 584

สถิติเมื่อวานนี้ 1092

สถิติสัปดาห์นี้ 4371

สถิติเดือนนี้ 7596

ยอดเข้าชมทั้งหมด 211068