วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3

ข่าวสาร

การประกวดพานบายศรี ในงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว งานกาชาดจังหวัดขอนแก่น และงานขอนแก่นซอฟต์พาวเวอร์ ประจําปี ๒๕๖๕

ด้วยจังหวัดขอนแก่น ได้กําหนดจัดประกวดพานบายศรี ในงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว งานกาชาดจังหวัดขอนแก่น และงานขอนแก่นซอฟต์พาวเวอร์ ประจําปี ๒๕๖๕ เพื่อเป็นการ ส่งเสริม

สนับสนุนให้เกิดการ อนุรักษ์ สืบสาน และสืบทอดการทําพานบายศรีให้คงอยู่ โดยกําหนดจัดกิจกรรม การประกวด พานบายศรีประเภทประชาชน(ระดับอําเภอ) ในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ การประกวดพาน บายศรี ประเภทเยาวชน(ระดับสถานศึกษา) ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ และการประกวดพานบายศรี ประชาชน(ระดับทั่วไป) ในวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ คุ้มวัฒนธรรม บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น โดยมีรายละเอียดในการประกวด ดังนี้
Doanload เอกสาร


พิมพ์   อีเมล

ลิงค์สาขาวิชา

สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์
สาขาวิชาออกแบบ 
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
สาขาวิชาการโรงแรม
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน
สาขาวิชาค้าปลีก
สาขาวิชาท่องเที่ยวฯ
สาขาวิชาธุรกิจการบิน/บริการภาคพื้น
สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
สาขาการจัดประชุมและนิทรรศการ
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
งานวิจัยและพัฒนาฯ
งานสื่อการเรียนการสอน
งานทะเบียน วอศ.ขอนแก่น
เว็บไซต์เทคโนโลยีบัณฑิต วอศ.ขก.

การติดต่อสื่อสาร

  • ที่อยู่ : เลขที่ 1/1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ถ.หลังเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
  • หมายเลขติดต่อ : 043-236538

นับจำนวนผู้เข้าชมเว็บ

สถิติวันนี้ 484

สถิติเมื่อวานนี้ 1092

สถิติสัปดาห์นี้ 4271

สถิติเดือนนี้ 7496

ยอดเข้าชมทั้งหมด 210968