วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3

ข่าวสาร

ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน นักศึุกษาใหม่ (ปวช.,ปวส.) ปีการศึกษา 2565

นักเรียนนักศึกษาใหม่ทำการตรวจสอบรายชื่อ หากท่านใดไม่พบรายชื่อสามารถขอตรวจสอบที่งานทะเบียนได้ภายในวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 พร้อมกับเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้ รายชื่อนักเรียนระดับชั้น ปวช. ปี 1 https://drive.google.com/.../1KUWYVfYQ01JinRXp05v.../view...
รายชื่อนักเรียนระดับชั้น ปวส. ปี1 https://drive.google.com/.../1iQueNsot913hqf.../view...
นักเรียนนักศึกษาใหม่ทำการตรวจสอบรายชื่อ หากท่านใดไม่พบรายชื่อสามารถขอตรวจสอบที่งานทะเบียนได้ภายในวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 พร้อมกับเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้
1. หลักฐานการชำระค่าลงทะเบียน (ถ่ายเอกสาร 1 ฉบับ)
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนนักเรียนนักศึกษา 1 ฉบับ
3. สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียนนักศึกษา 1 ฉบับ
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบิดามารดา อย่างละ 1 ฉบับ
5. สำเนาทะเบียนบ้านของบิดามารดา อย่างละ 1 ฉบับ
หมายเหตุ เอกสารข้างต้นนำส่งเฉพาะนักเรียนที่ไม่พบรายชื่อในห้องเรียน


พิมพ์   อีเมล

การติดต่อสื่อสาร

  • ที่อยู่ : เลขที่ 1/1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ถ.หลังเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
  • หมายเลขติดต่อ : 043-236538

นับจำนวนผู้เข้าชมเว็บ

สถิติวันนี้ 330

สถิติเมื่อวานนี้ 1321

สถิติสัปดาห์นี้ 4525

สถิติเดือนนี้ 16251

ยอดเข้าชมทั้งหมด 35910