วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3

ข่าวสาร

แจ้งหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษและเลื่อนสัปดาห์การจัดการเรียนการสอน

แจ้งหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษและเลื่อนสัปดาห์การจัดการเรียนการสอน   ด้วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นได้จัดโครงการศึกษาดูงานของครูและบุคลากรทางการ ศึกษา (ในประเทศ) วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสถานศึกษาระยะ ปี

และศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ทําให้ได้ แผนพัฒนาสถานศึกษามาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาสถานศึกษาและข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ศึกษามีควารู้ความเข้าใจ และสามารถนําประสบการณ์ที่ได้รับไปพัฒนาการเรียนการสอน ของวิทยาลัยฯ ในการนี้ วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นจําเป็นต้องหยุดการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ ๑๑ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนครบตามหลักสูตร จึงขอเลื่อนสัปดาห์การ จัดการเรียนการสอน ดังนี้  download


พิมพ์   อีเมล

การติดต่อสื่อสาร

  • ที่อยู่ : เลขที่ 1/1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ถ.หลังเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
  • หมายเลขติดต่อ : 043-236538

นับจำนวนผู้เข้าชมเว็บ

สถิติวันนี้ 672

สถิติเมื่อวานนี้ 1428

สถิติสัปดาห์นี้ 6320

สถิติเดือนนี้ 20107

ยอดเข้าชมทั้งหมด 111024