วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น จัดกิจกรรม วันพระอาชีวะฟังธรรม