ประกาศวิทยาลัยอาชีวศีกษาขอนแก่น เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ