วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3

ระบบสืบค้นข้อมูลสถานศึกษา

ระบบให้บริการออนไลน์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น

ระบบบริหารสถานศึกษา

ระบบบริหารสถานศึกษา

ตรวจสอบผลการเรียน 
และข้อมูลด้านการศึกษา

ระบบ ศธ.02 ออนไลน์

ระบบ ศธ.02 ออนไลน์

ระบบบริหารงานส่วนกลาง  
อาชีวศึกษาทั่วประเทศ
ห้องเรียนออนไลน์

ห้องเรียนออนไลน์

ห้องเรียนออนไลน์
เข้าเรียนได้ทุกเวลา
ระบบงานพัสดุ

ระบบงานพัสดุ

ระบบบริหารจัดงานงานพัสดุ
วอศ.ขอนแก่น

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ด้วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทน ๙,๐๐๐ บาท/เดือน วันที่ 21 มิ.ย. 2565

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น  เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ด้วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น...

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่ง ครูอัตราจ้าง ชาวต่างชาติ เพื่อสอนภาษาอังกฤษ จํานวน 1 อัตรา วันที่ 10 มิ.ย. 2565

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่ง ครูอัตราจ้าง ชาวต่างชาติ...

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว วันที่ 23 พ.ค. 2565

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่ง ครูอัตราจ้าง...

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป (สํานักอํานวยการ) วันที่ 20 พ.ค. 2565

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป...

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่ง ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์ วันที่ 20 พ.ค. 2565

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่ง ครูอัตราจ้าง...

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ วันที่ 13 พ.ค. 2565

ให้ผู้มีรายชื่อ ในลำดับที่ 1 มารายงานตัว เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ในวันอังคาร ที่ 17 พฤษภาคม 2565  เวลา...

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 7 อัตรา วันที่ 12 พ.ค. 2565

ด้วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่ง เจ้าหน้าธุรการ ค่าตอบแทน ๙,๐๐๐ บาท/เดือน...

เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่ง ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ โปรแกรมเมอร์ วันที่ 12 พ.ค. 2565

ด้วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่ง ครูอัตราจ้าง...

ห้องบริการข้อมูล วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น

เพลงประจำวิทยาลัย

เพลงประจำวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น  File MP3 เหมาะสำหรับการฟังและฝึกขับร้อง
เข้าฟังเพลง

อวท. ขอนแก่น

ห้องทำงานคณะกรรมการดำเนินงาน 
อวท. วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น

เข้าเยี่ยมชม อวท.

ห้องแสดงผลงาน

แหล่งรวมผลงานครู  และนักเรียน  บุคลากรทางการศึกษา ผลงานสิ่งประดิษฐ์  ผลงานวิจัย และอื่น ๆ 
เข้าสู่ห้องผลงาน

คลังรูปภาพ

คลังเก็บรูปภาพ วิดีโอ วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น  รวมภาพทุกงานกิจกรรมไว้ที่นี่  
ดาวน์โหลดข้อมูล

กิจกรรมวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น KVC NEWS

ทม.บ้านทุ่ม นำหลักสูตร 108 อาชีพ ต่อยอดงานทำ สร้างรายได้ให้กับชุมชน วันที่ 21 มิ.ย. 2565 เวลา 09:31

       เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม ร่วมกับ วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น...

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักการจัดการอาชีวศึกษาวิถีพุทธ วันที่ 13 มิ.ย. 2565 เวลา 07:34

ดร. กรรณิกา ยอดสง่า ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น เป็นประธาน เปิดค่ายคุณธรรม จริยธรรม...

ร่วมกิจกรรมการแข่งขันวิ่งประเภทถนน KHONKAEN 10 ประจำปี 2565 วันที่ 05 มิ.ย. 2565 เวลา 16:35

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น  นำโดย ดร. กรรณิกา ยอดสง่า  คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่  และนักเรียน...

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วันที่ 31 พ.ค. 2565 เวลา 16:32

วันอังคาร ที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ประชุม งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ...

โครงการปฐมนิเทศนักเรียนนัก นักศึกษาใหม่ การอบรมคุณธรรมจริยธรรม ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วันที่ 17 พ.ค. 2565 เวลา 09:41

โครงการปฐมนิเทศนักเรียนนัก นักศึกษาใหม่  การอบรมคุณธรรมจริยธรรม ปีการศึกษา ๒๕๖๕  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

โครงการปฐมนิเทศนักเรียนนัก นักศึกษาใหม่ การอบรมคุณธรรมจริยธรรม ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) วันที่ 17 พ.ค. 2565 เวลา 09:30

โครงการปฐมนิเทศนักเรียนนัก นักศึกษาใหม่ การอบรมคุณธรรมจริยธรรม ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)

กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 14 พ.ค. 2565 เวลา 08:43

วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2565  วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา...

การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 "นครขอนแก่นเกมส์" วันที่ 11 พ.ค. 2565 เวลา 22:12

วันอังคาร ที่ 10 พฤษภาคม 2565  วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น นำโดย ดร. กรรณิกา ยอดสง่า  ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น  และคณะผู้บริหาร...

สถิติ การเข้าใช้งานเว็ปไซต์

35K
จำนวนผู้ใช้งาน
512MB
โหลดเอกสาร
920MB/s
สถิติการใช้ WiFi

การรับสมัคร นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

รับสมัครนักเรียน นักศึกษาระดับ  ปวช.  ปวส. และปริญญาตรี

สมัครเรียนผ่านระบบออนไลน์

คลิกเข้าสู่ลิงค์การรับสมัครเรียนออนไลน์  เลือกหัวข้อสมัครเรียน  จากนั้นทำการเลือกสถานศึกษา และสาขาที่ต้องการเรียน

การมอบตัวและรายงานตัว

นักเรียน นักศึกษา ที่สมัครเข้าเรียนผ่านระบบออนไลน์สามารถจัดส่งเอกสารการมอบตัวผ่านช่องทางออนไลน์  เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของ วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น (คลิกที่นี่)

สถิติการรับมอบตัวรอบโควต้า 2565

ติดตามยอดสถิติการรับมอบตัว เพื่อเป็นนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น  ผ่านระบบออนไลน์

FACEBOOK PAGE

ติดตามข่าวสารแบบ Real Time ของวิทยาลัยได้จาก Facebook Page เลยจ้า..
larana_inc_boutique.gif

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น

  Mission พันธกิจ

  1. ยกระดับคุณภาพผู้เรียนด้านวิชาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ
  2. ขยายโอกาสทางการศึกษา โดยการให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพสู่สังคม
  3. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาลโดยอาศัยเครือข่ายความร่วมมือทุกภาคส่วน
  4. พัฒนางานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ เพื่อพัฒนาวิชาชีพสู่ชุมชนและสังคม
  5. พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรให้มีคุณภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

การติดต่อสื่อสาร

  • ที่อยู่ : เลขที่ 1/1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ถ.หลังเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
  • หมายเลขติดต่อ : 043-236538

นับจำนวนผู้เข้าชมเว็บ

สถิติวันนี้ 10

สถิติเมื่อวานนี้ 260

สถิติสัปดาห์นี้ 7306

สถิติเดือนนี้ 23281

ยอดเข้าชมทั้งหมด 64588