วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา

คณะกรรมการ บริหารสถานศึกษา

ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง

นางลมัย นักร้อง
นายมานิตย์ ประจันตะแสน
นายสันติพล คงเดชอุดกุล
นายวัน ชาวประมง
นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์
นายจำรัส จิตรชิรานนท์
พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ (สาคร ภักดีนอก)
พระเทพพุทธิมุนี (สันติ์ จุลโนนยาง)
นายเข็มชาติ สมใจวงษ์
นายชุมพร พารา
นางวิภาพร วีรฤทธิชัย
นายไพทูรย์ มาเมือง
นางกมลวรรณ สุนทรสิงห์
นายวุฒิไกร สุวรรณสานิช
นายอดิเรก หงส์พูนพิพัฒน์
นายวิฑูรย์ กมลนฤเมธ
นายชาญณรงค์ บุริสตระกูล
นางยุพรัตน์ ดวงดีทวีทรัพย์
ดร.กรรณิกา ยอดสง่า

ประธานกรรมการ
กรรมการผู้แทนครูหรือคณาจารย์
กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์หรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพื้นที่
กรรมการดูแทนพระภิกษ์สงฆ์หรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพื้นที่
กรรมการผู้แทนสถานประกอบการ
กรรมการผู้แทนสถานประกอบการ
กรรมการผู้แทนสถานประกอบการ
กรรมการผู้แทนสถานประกอบการ
กรรมการผู้แทนสถานประกอบการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการและเลขานุการ

การติดต่อสื่อสาร

  • ที่อยู่ : เลขที่ 1/1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ถ.หลังเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
  • หมายเลขติดต่อ : 043-236538

นับจำนวนผู้เข้าชมเว็บ

สถิติวันนี้ 3

สถิติเมื่อวานนี้ 561

สถิติสัปดาห์นี้ 2784

สถิติเดือนนี้ 23984

ยอดเข้าชมทั้งหมด 147523