วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3

ประวัติวิทยาลัย

ข้อมูลจังหวัดขอนแก่น

ข้อมูลอาคารสถานที่ (แผนที่)

ข้อมูลสถานประกอบการ

หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน  ประจำปีการศึกษา  2565

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นเปิดสอนระดับปวช. ปวส.และปริญญาตรี ในสาขาวิชา ดังต่อไปนี้

1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) พุทธศักราช  2562

ประเภทวิชา

สาขาวิชา

พาณิชยกรรม

การบัญชี  การตลาด  การจัดการสำนักงาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  ธุรกิจค้าปลีก(ทวิภาคอย่างเดียว)

คหกรรม 

คหกรรมศาสตร์  แฟชั่นและสิ่งทอ อาหารและโภชนาการ

ศิลปกรรม

การออกแบบ คอมพิวเตอร์กราฟิก  วิจิตรศิลป์

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

การโรงแรม(ปกติและทวิภาคี)  การท่องเที่ยว

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เทคโนโลยีสารสนเทศ   คอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์

 
2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช  2563  (มีปกติและทวิภาคี)

ประเภทวิชา

สาขาวิชา

บริหารธุรกิจ

การบัญชี   การตลาด  การจัดการสำนักงาน   เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล  การจัดการธุรกิจค้าปลีก  การจัดการ   ธุรกิจการบิน

คหกรรม 

การบริหารงานคหกรรมศาสตร์  อาหารและโภชนาการ  เทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย   การจัดการดูแลผู้สูงอายุ

ศิลปกรรม

ดิจิทัลกราฟิก   การออกแบบ  วิจิตรศิลป์

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

การโรงแรมและบริการ  การท่องเที่ยว  การจัดประชุมและนิทรรศการ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เทคโนโลยีสารสนเทศ   คอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์


3. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

ประเภทวิชา

สาขาวิชา

บริหารธุรกิจ

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   การบัญชี

คหกรรม

เทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เทคโนโลยีสารสนเทศ

                                             

 

 

 ที่มา:  งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน                  ข้อมูล ณ วันที่ 1 พ.ย. 2565

ข้อมูลผู้เรียน

ลิงค์สาขาวิชา

สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์
สาขาวิชาออกแบบ 
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
สาขาวิชาการโรงแรม
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน
สาขาวิชาค้าปลีก
สาขาวิชาท่องเที่ยวฯ
สาขาวิชาธุรกิจการบิน/บริการภาคพื้น
สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
สาขาการจัดประชุมและนิทรรศการ
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
งานวิจัยและพัฒนาฯ
งานสื่อการเรียนการสอน
งานทะเบียน วอศ.ขอนแก่น
เว็บไซต์เทคโนโลยีบัณฑิต วอศ.ขก.

นับจำนวนผู้เข้าชมเว็บ

สถิติวันนี้ 126

สถิติเมื่อวานนี้ 627

สถิติสัปดาห์นี้ 753

สถิติเดือนนี้ 21592

ยอดเข้าชมทั้งหมด 413541

การติดต่อสื่อสาร

  • ที่อยู่ : เลขที่ 1/1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ถ.หลังเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
  • หมายเลขติดต่อ : 043-236538