วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
ของสถาบันการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 2563 และ2564 ในระหว่างวันที่ 30 - 31 สิงหาคม 2565 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 วิทยาลัยอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ตอนนี้วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น นำโดย ดร.กรรณิกา ยอดสง่า ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นพร้อมด้วย ผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว รวมทั้งสิ้นจำนวน 75 คน ได้รับมอบหมายเป็นคณะกรรมการฝ่ายจัดเลี้ยง เพื่อจัดทำพระกระยาหารถวาย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามพระราชกุมารี ในงานพระราชพิธีพระราชทานปริญญาบัตรและจัดทำอาหารจัดเลี้ยง ผู้ติดตามพระองค์ นางสนองพระโอษฐ์ ราชองครักษ์ พระสงฆ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รองเลขาธิการฯผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ศาล ทหาร ผู้บริหารระดับสูง นายกสภาฯ ผู้อำนวยการสถาบัน ผู้อำนวยการวิทยาลัยทหาร 905 กองราชพิธี และคณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายต่างๆ 18 ฝ่าย

Date

02 กันยายน 2565

Tags

กันยายน

ลิงค์สาขาวิชา

สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์
สาขาวิชาออกแบบ 
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
สาขาวิชาการโรงแรม
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน
สาขาวิชาค้าปลีก
สาขาวิชาท่องเที่ยวฯ
สาขาวิชาธุรกิจการบิน/บริการภาคพื้น
สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
สาขาการจัดประชุมและนิทรรศการ
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
งานวิจัยและพัฒนาฯ
งานสื่อการเรียนการสอน
งานทะเบียน วอศ.ขอนแก่น
เว็บไซต์เทคโนโลยีบัณฑิต วอศ.ขก.

นับจำนวนผู้เข้าชมเว็บ

สถิติวันนี้ 130

สถิติเมื่อวานนี้ 447

สถิติสัปดาห์นี้ 1940

สถิติเดือนนี้ 12954

ยอดเข้าชมทั้งหมด 233376

การติดต่อสื่อสาร

  • ที่อยู่ : เลขที่ 1/1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ถ.หลังเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
  • หมายเลขติดต่อ : 043-236538