วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3

ข่าวการรับสมัครงาน

รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

ตามที่ได้มีประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เรื่อง รับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ครู) กลุ่มวิชาภาษาไทย กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ และกลุ่มวิชาอาหารและ โภชนาการ นั้น

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานราชการทั่วไป (ครูภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และอาหาร)

ตามที่ได้มีประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เรื่อง รับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ครู) ซึ่งวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น กําหนดจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ เข้ารับการประเมินสมรรถนะ

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร เป็นพนักงานราชการทั่วไป (ครู)

ด้วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตําแหน่ง ในกลุ่มงานบริหารทั่วไป ตําแหน่งพนักงานราชการทั่วไป (ครู)

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะส่วนที่ ๒ สัมภาษณ์ และกําหนด วัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ

ตามที่ได้มีประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อ เลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตําแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) กลุ่มวิชาภาษาไทย กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษและ กลุ่มวิชาอาหารและโภชนาการ

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น

ด้วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จํานวน 3 อัตรา ค่าตอบแทน เดือนละ 9,000 บาท/เดือน  ดังนี้

ขยายระยะเวลาการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

ตามที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น มีประกาศลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๖ เรื่อง รับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่งเจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน, เจ้าหน้าที่งานสื่อการเรียนการสอน และพนักงานขับรถ ไปแล้วนั้น

ลิงค์สาขาวิชา

สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์
สาขาวิชาออกแบบ 
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
สาขาวิชาการโรงแรม
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน
สาขาวิชาค้าปลีก
สาขาวิชาท่องเที่ยวฯ
สาขาวิชาธุรกิจการบิน/บริการภาคพื้น
สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
สาขาการจัดประชุมและนิทรรศการ
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
งานวิจัยและพัฒนาฯ
งานสื่อการเรียนการสอน
งานทะเบียน วอศ.ขอนแก่น
เว็บไซต์เทคโนโลยีบัณฑิต วอศ.ขก.

นับจำนวนผู้เข้าชมเว็บ

สถิติวันนี้ 327

สถิติเมื่อวานนี้ 568

สถิติสัปดาห์นี้ 3362

สถิติเดือนนี้ 5199

ยอดเข้าชมทั้งหมด 457403

การติดต่อสื่อสาร

  • ที่อยู่ : เลขที่ 1/1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ถ.หลังเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
  • หมายเลขติดต่อ : 043-236538