วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3

ข่าวการรับสมัครงาน

เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา ค่าตอบแทน เดือนละ 9,000 บาท/เดือน

ด้วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา ค่าตอบแทน เดือนละ 9,000 บาท/เดือน ดังนี้

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่งานบุคลากร

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่งานบุคลากร ตามที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่งเจ้าหน้าที่ งานบุคลากร จํานวน ๑ อัตรา

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

ตามที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่งานสื่อการเรียนการสอน เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน เจ้าหน้าที่งานพัสดุ และ เจ้าหน้าที่สวัสดิการนักเรียนนักศึกษา จํานวน ๔ อัตรา

เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคี จํานวน ๑ อัตรา

ด้วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคี จํานวน ๑ อัตรา ค่าตอบแทน เดือนละ ๙,๐๐๐ บาท/เดือน ดังนี้

เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่งาน บุคลากร จํานวน ๑ อัตรา

ด้วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่งาน บุคลากร จํานวน ๑ อัตรา ค่าตอบแทน เดือนละ ๙,๐๐๐ บาท/เดือน ดังนี้

ประกาศ บัญชีรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 5 อัตรา

ตามที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่งานสื่อการเรียนการสอน เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน เจ้าหน้าที่งานทะเบียน เจ้าหน้าที่ งานการเงิน และเจ้าหน้าที่งานพัสดุ จํานวน ๕ อัตรา

ลิงค์สาขาวิชา

สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์
สาขาวิชาออกแบบ 
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
สาขาวิชาการโรงแรม
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน
สาขาวิชาค้าปลีก
สาขาวิชาท่องเที่ยวฯ
สาขาวิชาธุรกิจการบิน/บริการภาคพื้น
สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
สาขาการจัดประชุมและนิทรรศการ
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
งานวิจัยและพัฒนาฯ
งานสื่อการเรียนการสอน
งานทะเบียน วอศ.ขอนแก่น
เว็บไซต์เทคโนโลยีบัณฑิต วอศ.ขก.

นับจำนวนผู้เข้าชมเว็บ

สถิติวันนี้ 451

สถิติเมื่อวานนี้ 410

สถิติสัปดาห์นี้ 451

สถิติเดือนนี้ 10479

ยอดเข้าชมทั้งหมด 539379

การติดต่อสื่อสาร

  • ที่อยู่ : เลขที่ 1/1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ถ.หลังเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
  • หมายเลขติดต่อ : 043-236538