วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3

ข่าวการรับสมัครงาน

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่งครูอัตราจ้าง สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ

ด้วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่ง ครูอัตราจ้าง สาขาวิชา แฟชั่นและสิ่งทอ ค่าตอบแทน ๑๒,๕๐๐ บาท/เดือน จํานวน อัตรา 

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

ด้วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทน  9,000 บาท/เดือน   จํานวน ตําแหน่ง ดังนี้  

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะส่วนที่ ๒ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตําแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู) กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก

ตามที่ได้มีประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อ เลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตําแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก และวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นได้จัดให้มีการประเมินสมรรถนะ ส่วนที่ ๑ 

((ขยายเวลารับสมัคร))....รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง สาขาอาหารและโภชนาการ

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่ง ครูอัตราจ้าง ด้วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่ง ครูอัตราจ้างสาขาอาหารและโภชนาการ

ประกาศผล พนักงานราชการทั่วไป (ครูคอมพิวเตอร์กราฟิก)

ตามที่ได้มีประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ลงวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตําแหน่ง พนักงานราชการทั่วไป (ครู) กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกนั้น บัดนี้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ครู)

ตามที่ได้มีประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ เรื่อง รับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ครู) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก ซึ่งวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น

ลิงค์สาขาวิชา

สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์
สาขาวิชาออกแบบ 
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
สาขาวิชาการโรงแรม
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน
สาขาวิชาค้าปลีก
สาขาวิชาท่องเที่ยวฯ
สาขาวิชาธุรกิจการบิน/บริการภาคพื้น
สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
สาขาการจัดประชุมและนิทรรศการ
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
งานวิจัยและพัฒนาฯ
งานสื่อการเรียนการสอน
งานทะเบียน วอศ.ขอนแก่น
เว็บไซต์เทคโนโลยีบัณฑิต วอศ.ขก.

นับจำนวนผู้เข้าชมเว็บ

สถิติวันนี้ 131

สถิติเมื่อวานนี้ 447

สถิติสัปดาห์นี้ 1941

สถิติเดือนนี้ 12955

ยอดเข้าชมทั้งหมด 233377

การติดต่อสื่อสาร

  • ที่อยู่ : เลขที่ 1/1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ถ.หลังเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
  • หมายเลขติดต่อ : 043-236538