วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3

ข่าวการรับสมัครงาน

ขยายระยะเวลาการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

ตามที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น มีประกาศลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๖ เรื่อง รับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่งเจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน, เจ้าหน้าที่งานสื่อการเรียนการสอน และพนักงานขับรถ ไปแล้วนั้น เพื่อให้การรับสมัครคัดเลือกตามประกาศดังกล่าวเป็นไปด้วยความเหมาะสม วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น จึงขยายระยะเวลาการรับสมัคร จากเดิมสิ้นสุดวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ เป็นสิ้นสุดการรับสมัคร วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖
ติดต่อขอระเบียบการและยื่นใบสมัครได้ที่ งานบุคลากร วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ในเวลาทําการ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ งานบุคลากร โทรศัพท์ ๐๔๓ - ๒๓๗๗๕๗
กําหนดวันสอบปฏิบัติและสัมภาษณ์ วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป
ประกาศผลสอบ วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ หลังเวลา ๑๖.๐๐ น.
รายงานตัว วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๐๗.๓๐ - ๐๘.๓๐ น. 

ลิงค์ประกาศรับสมัคร | ประกาศขยายเวลารับสมัคร

พิมพ์   อีเมล

ลิงค์สาขาวิชา

สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์
สาขาวิชาออกแบบ 
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
สาขาวิชาการโรงแรม
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน
สาขาวิชาค้าปลีก
สาขาวิชาท่องเที่ยวฯ
สาขาวิชาธุรกิจการบิน/บริการภาคพื้น
สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
สาขาการจัดประชุมและนิทรรศการ
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
งานวิจัยและพัฒนาฯ
งานสื่อการเรียนการสอน
งานทะเบียน วอศ.ขอนแก่น
เว็บไซต์เทคโนโลยีบัณฑิต วอศ.ขก.

นับจำนวนผู้เข้าชมเว็บ

สถิติวันนี้ 24

สถิติเมื่อวานนี้ 628

สถิติสัปดาห์นี้ 2386

สถิติเดือนนี้ 10716

ยอดเข้าชมทั้งหมด 591593

การติดต่อสื่อสาร

  • ที่อยู่ : เลขที่ 1/1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ถ.หลังเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
  • หมายเลขติดต่อ : 043-236538