วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3

ข่าวการรับสมัครงาน

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่ง ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์ และลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการงาน บริหารงานทั่วไป (สํานักอํานวยการ) ,

งานบุคลากร, งานสื่อการเรียนการสอน, งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา, งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา, งานพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน,และงาน อาคารสถานที่ (ซ่อมบํารุง) ในระหว่าง วันที่ ๑๒ - ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ และทําการสอบคัดเลือก ในวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๑๕ แล้วนั้น บัดนี้ การเลือกสรรของวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว วิทยาลัยฯ จึง ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รายชื่อดังเอกสารแนบ

Download เอกสาร
พิมพ์   อีเมล

การติดต่อสื่อสาร

  • ที่อยู่ : เลขที่ 1/1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ถ.หลังเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
  • หมายเลขติดต่อ : 043-236538

นับจำนวนผู้เข้าชมเว็บ

สถิติวันนี้ 5

สถิติเมื่อวานนี้ 260

สถิติสัปดาห์นี้ 7301

สถิติเดือนนี้ 23276

ยอดเข้าชมทั้งหมด 64583