วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3

ข่าวการรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 2 อัตรา

ด้วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ  จํานวน 2 อัตรา ค่าตอบแทน 9,000 บาท/เดือน ดังนี้ 


     1. เจ้าหน้าที่ธุรการงานวางแผนและงบประมาณ และงานความร่วมมือ จํานวน 1 อัตรา
     2. เจ้าหน้าที่ธุรการงานการเงิน  จํานวน 1 อัตรา

ติดต่อขอระเบียบการและยื่นใบสมัครได้ที่งานบุคลากร วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น   ระหว่างวันที่  13-17  กุมภาพันธ์ 2566  ในเวลาทําการ เวลา 08.30 - 16.00 น. สอบถามรายละเอียด เพิ่มเติมที่ งานบุคลากร โทรศัพท์ 043-237757 
กําหนดวันสอบปฏิบัติและสัมภาษณ์ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
ประกาศผลสอบ 20 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 17.00 น. 
รายงานตัว วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 ตั้งแต่เวลา 07.30-08.30 

Download เอกสารประกาศ 


พิมพ์   อีเมล

ลิงค์สาขาวิชา

สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์
สาขาวิชาออกแบบ 
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
สาขาวิชาการโรงแรม
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน
สาขาวิชาค้าปลีก
สาขาวิชาท่องเที่ยวฯ
สาขาวิชาธุรกิจการบิน/บริการภาคพื้น
สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
สาขาการจัดประชุมและนิทรรศการ
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
งานวิจัยและพัฒนาฯ
งานสื่อการเรียนการสอน
งานทะเบียน วอศ.ขอนแก่น
เว็บไซต์เทคโนโลยีบัณฑิต วอศ.ขก.

นับจำนวนผู้เข้าชมเว็บ

สถิติวันนี้ 376

สถิติเมื่อวานนี้ 554

สถิติสัปดาห์นี้ 1433

สถิติเดือนนี้ 10819

ยอดเข้าชมทั้งหมด 258878

การติดต่อสื่อสาร

  • ที่อยู่ : เลขที่ 1/1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ถ.หลังเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
  • หมายเลขติดต่อ : 043-236538