วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3

ข่าวการรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง จำนวน 2 สาขาวิชา

ตามที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก จำนวน 2 อัตรา และสาขาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน จำนวน 1 อัตรา ในระหว่าง วันที่ 30 เมษายน – 8 พฤษภาคม 2567 และทำการสอบคัดเลือก ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2567 นั้น บัดนี้ การเลือกสรรของวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว วิทยาลัยฯ จึง ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รายชื่อดังต่อไปนี้

1. สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก
     อันดับที่ 1 นางสาวขวัญกมล ศรีรมย์
     อันดับที่ 2 นางสาวณัฏฐ์นันท์ วัลละ

2. สาขาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
     อันดับที่ 1 นางสาวศิริลักษณ์ แสนมุงคุณ

   ทั้งนี้ ให้ผู้มีรายชื่อ อันดับที่ 1 และอันดับที่ 2 สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก และ อันดับที่ 1 สาขาการจัดการโลติกส์และซัพพลายเชน ตามประกาศฯ มารายงานตัวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.00 – 08.30 น. ที่งานบุคลากร หากไม่มารายงานตัวตามเวลาที่ กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์และจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ มิได้ 

Download เอกสารประกาศ

พิมพ์   อีเมล

ลิงค์สาขาวิชา

สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์
สาขาวิชาออกแบบ 
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
สาขาวิชาการโรงแรม
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน
สาขาวิชาค้าปลีก
สาขาวิชาท่องเที่ยวฯ
สาขาวิชาธุรกิจการบิน/บริการภาคพื้น
สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
สาขาการจัดประชุมและนิทรรศการ
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
งานวิจัยและพัฒนาฯ
งานสื่อการเรียนการสอน
งานทะเบียน วอศ.ขอนแก่น
เว็บไซต์เทคโนโลยีบัณฑิต วอศ.ขก.

นับจำนวนผู้เข้าชมเว็บ

สถิติวันนี้ 445

สถิติเมื่อวานนี้ 635

สถิติสัปดาห์นี้ 1080

สถิติเดือนนี้ 19276

ยอดเข้าชมทั้งหมด 563338

การติดต่อสื่อสาร

  • ที่อยู่ : เลขที่ 1/1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ถ.หลังเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
  • หมายเลขติดต่อ : 043-236538