วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3

ข่าวการรับสมัครงาน

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง) จำนวน 3 ตำแหน่ง

ด้วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่ง ครูอัตราจ้าง จํานวน 3 อัตรา ค่าตอบแทม 12,500 บาท/เดือน ดังนี้
    1. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก  จำนวน  2 อัตรา
    2. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน จำนวน  1 อัตรา

คุณสมบัติของผู้สมัครตําแหน่งครูอัตราจ้าง
    1. จบการศึกษา ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
    2. มีประสบการณ์ และมีใบประกอบวิชาชีพครูจะพิจารณาเป็นพิเศษ
    3. เพศชาย /หญิง
    4. สัญชาติไทย
    5. อายุ 20 ปี ขึ้นไป ไม่เกิน 45 ปี
    6. เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหาร

หลักฐานการสมัคร
    1. รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป
    2. สําเนาบัตรประชาชน (พร้อมตัวจริง)
    3. สําเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมตัวจริง)
    4. สําเนาวุฒิการศึกษา (พร้อมตัวจริง)
    5. หลักฐานประสบการณ์ทํางาน (ถ้ามี)
    6. หลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหาร (ถ้ามี)
    7. ใบรับรองแพทย์ ที่มีอายุไม่เกิน 1 เดือน

ติดต่อขอระเบียบการและยื่นใบสมัครได้ที่งานบุคลากร วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ระหว่างวันที่ 30 เมษายน 2567 - 8 พฤษภาคม 2567 ในเวลาทําการ เวลา 08.3016.00 น.
สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติมที่ งานบุคลากร โทรศัพท์ 043 - 237757
กําหนดวันสอบปฏิบัติและสัมภาษณ์ วันที่ 9 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
ประกาศผลสอบ 9 พฤษภาคม 2567 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป
รายงานตัว วันที่ 10 พฤษภาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 07.30-08.30 น. ประกาศ ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

Download เอกสารประกาศ

พิมพ์   อีเมล

ลิงค์สาขาวิชา

สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์
สาขาวิชาออกแบบ 
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
สาขาวิชาการโรงแรม
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน
สาขาวิชาค้าปลีก
สาขาวิชาท่องเที่ยวฯ
สาขาวิชาธุรกิจการบิน/บริการภาคพื้น
สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
สาขาการจัดประชุมและนิทรรศการ
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
งานวิจัยและพัฒนาฯ
งานสื่อการเรียนการสอน
งานทะเบียน วอศ.ขอนแก่น
เว็บไซต์เทคโนโลยีบัณฑิต วอศ.ขก.

นับจำนวนผู้เข้าชมเว็บ

สถิติวันนี้ 406

สถิติเมื่อวานนี้ 635

สถิติสัปดาห์นี้ 1041

สถิติเดือนนี้ 19237

ยอดเข้าชมทั้งหมด 563299

การติดต่อสื่อสาร

  • ที่อยู่ : เลขที่ 1/1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ถ.หลังเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
  • หมายเลขติดต่อ : 043-236538