วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3

ข่าวการรับสมัครงาน

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่ง ครูอัตราจ้าง ชาวต่างชาติ เพื่อสอนภาษาอังกฤษ จํานวน 1 อัตรา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่ง ครูอัตราจ้าง ชาวต่างชาติ เพื่อสอนภาษาอังกฤษ จํานวน ๑ อัตรา ค่าตอบแทน ๒๕,๐๐๐ บาท / เดือน 
คุณสมบัติของผู้สมัคร 

๑) จบการศึกษา ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป ในสาขาภาษาอังกฤษ
๒) มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
๓) เป็นชาติที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ (Native Speaker)
๔) อายุ ๒๐ ปี ขึ้นไป ไม่เกิน 50 ปี

หลักฐานการสมัคร 
       ๑. รูปถ่าย ๑ นิ้ว ๒ รูป
       ๒. สําเนา Passport
       ๓. สําเนา Work permit
       ๔. สําเนาวุฒิการศึกษา
       ๕. หลักฐานประสบการณ์ทํางาน (ถ้ามี)
       ๖. ใบรับรองแพทย์ ที่มีอายุไม่เกิน ๑ เดือน 

ติดต่อขอระเบียบการและยื่นใบสมัครได้ที่งานบุคลากร วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ ในเวลาทําการ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติมที่ งานบุคลากร โทรศัพท์ ๐๔๓ - ๒๓๗๗๕๗ 
- กําหนดวันสอบปฏิบัติและสัมภาษณ์ วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๑๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป - ประกาศผลสอบ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๑๕ เวลา ๑๗.๐๐ น. - รายงานตัว วันจันทร์ ที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๗.๓๐ - ๐๘.๓๐ น.

Download เอกสาร

พิมพ์   อีเมล

การติดต่อสื่อสาร

  • ที่อยู่ : เลขที่ 1/1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ถ.หลังเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
  • หมายเลขติดต่อ : 043-236538

นับจำนวนผู้เข้าชมเว็บ

สถิติวันนี้ 9

สถิติเมื่อวานนี้ 260

สถิติสัปดาห์นี้ 7305

สถิติเดือนนี้ 23280

ยอดเข้าชมทั้งหมด 64587