วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3

ข่าวการรับสมัครงาน

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการงานบริหารงานทั่วไป

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการงานบริหารงานทั่วไป

คุณสมบัติของผู้สมัคร
   1. จบการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชพีชั้นสูง (ปวส.) พาณิชยการทุกสาขา หรือสูงกว่าในคณะบรหิารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ยกเว้นสาขารัฐประศาสนศาสตร์
   2. หากมีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
   3. เพศหญิง
   4. สัญชาตไิทย
   5. อายุ 20 ปี ขึ้นไป ไม่เกิน 50 ปีพิมพ์   อีเมล

การติดต่อสื่อสาร

  • ที่อยู่ : เลขที่ 1/1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ถ.หลังเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
  • หมายเลขติดต่อ : 043-236538

นับจำนวนผู้เข้าชมเว็บ

สถิติวันนี้ 557

สถิติเมื่อวานนี้ 652

สถิติสัปดาห์นี้ 2777

สถิติเดือนนี้ 23977

ยอดเข้าชมทั้งหมด 147516