วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3

ข่าวการรับสมัครงาน

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 7 อัตรา

ด้วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่ง เจ้าหน้าธุรการ ค่าตอบแทน ๙,๐๐๐ บาท/เดือน จํานวน ๗ อัตรา ดังนี้ 


๑. งานบริหารงานทั่วไป (สํานักอํานวยการ) จํานวน ๑ อัตรา
. งานบุคลากร จํานวน อัตรา
. งานสื่อการเรียนการสอน จํานวน อัตรา
. งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา จํานวน อัตรา
. งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา จํานวน อัตรา
๖. งานพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน จํานวน ๑ อัตรา 
. งานอาคารสถานที่ (ซ่อมบํารุง) จํานวน อัตรา

ติดต่อขอระเบียบการและยื่นใบสมัครได้ที่งานบุคลากร วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ในวันและเวลาราช เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ . สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติมที่ งานบุคลากร โทรศัพท์ ๐๔๓ - ๒๓๗๗๕๗ 

กําหนดวันสอบปฏิบัติและสัมภาษณ์ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป 

ประกาศผลสอบ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๑๕ เวลา ๑๗.00 . รายงานตัว วันอังคาร ที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๐๕ ตั้งแต่เวลา ๐๗.๓๐ - ๐๘.๓๐

Download เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม


 


พิมพ์   อีเมล

ลิงค์สาขาวิชา

สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์
สาขาวิชาออกแบบ 
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
สาขาวิชาการโรงแรม
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน
สาขาวิชาค้าปลีก
สาขาวิชาท่องเที่ยวฯ
สาขาวิชาธุรกิจการบิน/บริการภาคพื้น
สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
สาขาการจัดประชุมและนิทรรศการ
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
งานวิจัยและพัฒนาฯ
งานสื่อการเรียนการสอน
งานทะเบียน วอศ.ขอนแก่น
เว็บไซต์เทคโนโลยีบัณฑิต วอศ.ขก.

นับจำนวนผู้เข้าชมเว็บ

สถิติวันนี้ 277

สถิติเมื่อวานนี้ 1361

สถิติสัปดาห์นี้ 6761

สถิติเดือนนี้ 10648

ยอดเข้าชมทั้งหมด 313040

การติดต่อสื่อสาร

  • ที่อยู่ : เลขที่ 1/1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ถ.หลังเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
  • หมายเลขติดต่อ : 043-236538