วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3

ข่าวการรับสมัครงาน

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่งานศูนย์วิทยบริการและห้องสมุด 

ด้วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่งานศูนย์วิทยบริการและ ห้องสมุด ค่าตอบแทน ๑๒,๕๐๐ บาท/เดือน จํานวน อัตรา 

คุณสมบัติของผู้สมัคร 

. จบการศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาบรรณารักษ์
. มีประสบการณ์ เกี่ยวกับการทํางานด้านบรรณารักษ์และห้องสมุดจะพิจารณาเป็นพิเศษ
๓. เพศชาย /ญิ
. สัญชาติไทย
. อายุ ๒๐ ปี ขึ้นไป ไม่เกิน ๕๐ ปี 
. เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหาร

หลักฐานการสมัคร 

. รูปถ่าย นิ้ว รูป
. สําเนาบัตรประชาชน (พร้อมตัวจริง)
. สําเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมตัวจริง)
. สําเนาวุฒิการศึกษา (พร้อมตัวจริง)
. หลักฐานประสบการณ์ทํางาน (ถ้ามี)
. หลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหาร (ถ้ามี)
๗. ใบรับรองแพทย์ ที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือน 

ติดต่อขอระเบียบการและยื่นใบสมัครได้ที่งานบุคลากร วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ระหว่างวันที่ - ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ ในเวลาทําการ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ งานบุคลากร โทรศัพท์ ๐๕๓ - ๒๓๗๗๕๗ 
กําหนดวันสอบปฏิบัติและสัมภาษณ์ วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.00 . เป็นต้นไป 
ประกาศผลสอบ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕
รายงานตัว วัน ที่ 1 กันยายน ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๗.๓๐ - ๐๘.๓๐

 


พิมพ์   อีเมล

ลิงค์สาขาวิชา

สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์
สาขาวิชาออกแบบ 
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
สาขาวิชาการโรงแรม
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน
สาขาวิชาค้าปลีก
สาขาวิชาท่องเที่ยวฯ
สาขาวิชาธุรกิจการบิน/บริการภาคพื้น
สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
สาขาการจัดประชุมและนิทรรศการ
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
งานวิจัยและพัฒนาฯ
งานสื่อการเรียนการสอน
งานทะเบียน วอศ.ขอนแก่น
เว็บไซต์เทคโนโลยีบัณฑิต วอศ.ขก.

นับจำนวนผู้เข้าชมเว็บ

สถิติวันนี้ 123

สถิติเมื่อวานนี้ 627

สถิติสัปดาห์นี้ 750

สถิติเดือนนี้ 21589

ยอดเข้าชมทั้งหมด 413538

การติดต่อสื่อสาร

  • ที่อยู่ : เลขที่ 1/1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ถ.หลังเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
  • หมายเลขติดต่อ : 043-236538