วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3

ข่าวการรับสมัครงาน

เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่ง ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ โปรแกรมเมอร์

ด้วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่ง ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ โปรแกรมเมอร์ ค่าตอบแทน ๑๒,๕๐๐ บาท/เดือน จํานวน อัตรา 

คุณสมบัติของผู้สมัคร 

๑. จบการศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสาขาคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์ สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษาและและสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทางด้านศาสตร์คอมพิวเตอร์ 
. มีประสบการณ์ และ/หรือมีใบประกอบวิชาชีพครูจะพิจารณาเป็นพิเศษ
. เพศชาย /หญิง
. สัญชาติไทย
. อายุ ๒๐ ปี ขึ้นไป ไม่เกิน ๕๕ ปี 
๖. เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหาร

หลักฐานการสมัคร 

. รูปถ่าย นิ้ว รูป
. สําเนาบัตรประชาชน (พร้อมตัวจริง)
๓. สําเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมตัวจริง)
. สําเนาวุฒิการศึกษา (พร้อมตัวจริง)
. หลักฐานประสบการณ์ทํางาน (ถ้ามี)
5. หลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหาร (ถ้ามี)
๗. ใบรับรองแพทย์ ที่มีอายุไม่เกิน เดือน 

ติดต่อขอระเบียบการและยื่นใบสมัครได้ที่งานบุคลากร วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ในเวลาทําการ เวลา ๐๘.- .๐๐ . สอบถามรายละเอียด เพิ่มเติมที่ งานบุคลากร โทรศัพท์ ๐๔๓ - ๒๓๗๗๕๗ 

กําหนดวันสอบปฏิบัติและสัมภาษณ์ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.00 . เป็นต้นไป - ประกาศผลสอบ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๗.๐๐

รายงานตัว วันอังคาร ที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๑๕ ตั้งแต่เวลา ๐๗.๓๐ - ๐๘.๓๐ . ประกาศ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 

Download เอกสาร พิมพ์   อีเมล

การติดต่อสื่อสาร

  • ที่อยู่ : เลขที่ 1/1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ถ.หลังเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
  • หมายเลขติดต่อ : 043-236538

นับจำนวนผู้เข้าชมเว็บ

สถิติวันนี้ 343

สถิติเมื่อวานนี้ 1321

สถิติสัปดาห์นี้ 4538

สถิติเดือนนี้ 16264

ยอดเข้าชมทั้งหมด 35923