ประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น  จัดโครงการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่   ปีการศึกษา 2565  เพื่อชี้แจงข้อมูลข่าวสารของทางวิทยาลัยให้ผู้ปกครองได้เข้าใจแนวทางและนโยบายต่าง ๆ ของทางวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น