วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3

ข่าวงานกิจการนักเรียน นักศึกษา

แจ้งเลื่อนตารางเรียน

เลื่อนตารางเรียน วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565  
Download

ประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น  จัดโครงการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่   ปีการศึกษา 2565  เพื่อชี้แจงข้อมูลข่าวสารของทางวิทยาลัยให้ผู้ปกครองได้เข้าใจแนวทางและนโยบายต่าง ๆ ของทางวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น

ลิงค์สาขาวิชา

สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์
สาขาวิชาออกแบบ 
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
สาขาวิชาการโรงแรม
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน
สาขาวิชาค้าปลีก
สาขาวิชาท่องเที่ยวฯ
สาขาวิชาธุรกิจการบิน/บริการภาคพื้น
สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
สาขาการจัดประชุมและนิทรรศการ
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
งานวิจัยและพัฒนาฯ
งานสื่อการเรียนการสอน
งานทะเบียน วอศ.ขอนแก่น
เว็บไซต์เทคโนโลยีบัณฑิต วอศ.ขก.

นับจำนวนผู้เข้าชมเว็บ

สถิติวันนี้ 23

สถิติเมื่อวานนี้ 628

สถิติสัปดาห์นี้ 2385

สถิติเดือนนี้ 10715

ยอดเข้าชมทั้งหมด 591592

การติดต่อสื่อสาร

  • ที่อยู่ : เลขที่ 1/1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ถ.หลังเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
  • หมายเลขติดต่อ : 043-236538